Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ... (12 มิ.ย. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและ... (22 พ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบ... (08 พ.ค. 2562)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ... (08 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางดินถม... (11 มี.ค. 2562)
กิจกรรมออกกำลังกายปั่นเพื่อสุขภาพ ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงบ้านสะอาด องค์การบริหาร... (13 ก.พ. 2562)
แจ้งประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ก... (07 ก.พ. 2562)
แจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำห... (07 ก.พ. 2562)
ขอเชิญผู้มารับบริการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการ พ.ศ.2562 ต... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2563) ฉบ... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยา... (20 ธ.ค. 2561)
งานบวงสรวงสมโภชพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) ประจำปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม... (06 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓ อาร์ (๓R-LMC) หม... (01 ก.ค. 2562)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมใต้ – บ้านโนน... (01 ก.ค. 2562)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านแขมเหนือ ... (28 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.บ้านแขม (21 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (01 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำรา... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทิศใต... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบโรงเรียนบ้านหนองคู... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างหินน้อย-แก่งไ... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต่างจังหวัด หมู่ที... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาชุม - บ้านหนองค... (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (01 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (01 เม.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ - โนนฆ้อง หมู่ที่... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยโรงไก่ หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหิน... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่องขามป้อม หมู่ที่ 1 บ้านอ่างห... (22 มี.ค. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขยายไหล่ทางดินถมสายหน้าที่ทำการ อบต.บ้านแขม (11 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (01 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (01 ก.พ. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (01 ม.ค. 2562)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th